שולמית טכצ'ינסקי

04.04.1966
דוגמנית
שולמית טכצ'ינסקי
צילום : "סמי בן גד"