אודוהרטי ג'רלדין

12.04.1966
דוגמנית
אודוהרטי ג'רלדין
צילום : "סמי בן גד"