בידי למפרט

19.04.1966
דוגמנית
בידי למפרט
צילום : "סידני פיזן"