ציונה טוכטרמן

26.04.1966
דוגמנית
ציונה טוכטרמן
צילום : "סמי בן גד"