לילי סלמן

10.05.1966
דוגמנית
לילי סלמן
צילום : "סמי בן גד"