המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1966

17.05.1966

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי: יפה הרפז, תמר פרץ, אביבה גלאור, סגולה גוהר, אביבה ישראלי, יהודית מאיר, לילך סער, תמר נתיב, אסתר קורן, יפה שריר, תקוה תימור, אהובה צמרת, תמר גולן, דליה אופיר, יעל פאר, חנה פרץ, גבריאלה גיל, דגנית ארבלי, נירה פורת, רות הדס

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1966
צילום : "לא ידוע"