אביבה ישראלי

23.05.1966
מלכת היופי לשנת 1966
אביבה ישראלי
צילום : "חיים פין"