אביבה ישראלי עם סגניותיה

31.05.1966
מלכת היופי עם הסגניות שלה
אביבה ישראלי עם סגניותיה
צילום : "סמי בן גד"