אדל בספלוב

13.02.2022

ידיעת הרכילות על ההיריון שלה הגיעה לבית המשפט והפכה למקרה שעוד יילמד בפקולטות למשפטים. איך זה מסתדר עם חשיפה יזומה של כל החיים ברשתות החברתיות? לאדל בספלוב יש תשובות ברורות

אדל בספלוב
צילום : "רותם לבל"